13.5.2020

VUOSIKOKOUS 2020

Vaskilahden Venekerhon vuosikokous siirretään elokuulle. Tarkka kokousaika ja -paikka ilmoitetaan elokuun alussa.

Yhdistyksen hallitus nojasi päätöksessään valtioneuvoston ohjeistukseen. Eduskunta on 24.4.2020 hyväksynyt lain, jonka mukaan yhtiökokoukset (ja näihin verrattavissa olevia yhdistyksien kokouksia) voidaan poikkeusoloista johtuen järjestää tavanomaista myöhemmin. Vastuu kokousten järjestämisestä turvallisella tavalla on aina yhdistyksellä. Etäkokousmahdollisuutta hallitus ei pitänyt relevanttina vaihtoehtona.